Duurzaamheid

Bij Lianco Bouw denken wij aan onze wereld: het milieu. Als ondernemer zijn we ons bewust van de omgeving waarin wij werkzaam zijn. Wij willen stimuleren dat de initiatieven die wij ontplooien zo min mogelijk tot last zijn voor de generatie na ons.

Duurzaam ondernemen betekent duurzaam denken en duurzaam doen. Zo willen wij het afval van onze werkzaamheden met zorgvuldigheid sorteren en verwerken. Ons doel is terug dringen en hergebruiken. Het opnieuw inzetten van restafval wordt goedkoper door gescheiden afval aan te bieden aan onze afvalverwerkers.